518

Data Storage چیست؟

Data Storage یا ذخیره سازی داده ها به این معنی است که فایل ها و اسناد به صورت دیجیتالی ضبط شده و در سیستم های ذخیره سازی، ذخیره می گردند.

1336

تفاوت NAS و SAN چیست؟

در این مقاله به بیان ویژگی ها، مزایا، معایب و تفاوت NAS و SAN ، که دو پروتکل ذخیره سازی اطلاعات هستند پرداخته ایم.