آموزش سرورهای  HPE ProLiant ML/DL/BL Servers که شامل آموزش سرورهای ML و DLو BLمی باشد که این دوره به عنوان ATP server solutions v3 شناخته می شود ،در این دوره آموزشی به معرفی کمپانی HPE پرداخته می شود سپس سرفصل های آموزش سرورها توضیح داده می گردد. در این دوره آموزشی دانشجویان اطلاعات کاملی از نسل های قبلی سرورهای HP به دست خواهند آورد ،ضمنا تمام موارد در خصوص اجزای تشکیل دهنده سرور به صورت کامل تدریس می گردد به عنوان مثال در خصوص نسل های CPU ،مشخص نمودن اطلاعات تکمیلی در مورد Ram ها ،در دوره آموزشی سرور HPE دانشجویان خواهند توانست بهترین پیشنهاد را در نحوه انتخاب سرور با توجه به معیارهای استاندارد فرا گیرند.

دوره آموزش سرور های HPE اچ پی به صورت آموزش عملی همراه با آموزش آکادمیک و مفهومی انجام خواهد گردید. دراین دوره آموزشی سعی برآن می شود نسبت به معرفی نسل جدید سرورها اعم از Apollo،Moonshot،SL سرورها به نحو شایسته ای انجام شود. دانشجویان خواهند توانست نحوه پیکربندی سرورها در تمامی مدل ها را به همراه بروزرسانی سرورها آموخته و نکاتی که در عیب یابی سرورها موثر می باشد را مطرح می گردد. اهکارهای دسترس پذیری سرور و اطلاعات در سطح سخت افزار معرفی و بصورت عملی اقدامات Raid بندی انجام می گردد،نحوه تنظیمات ابزار مدیریتی سرور ILO بصورت کاملا مفهومی و عملی انجام خواهد گشت.

مباحثی که در آموزش سرورهای HPE تدریس می گردد:

۱: Configuring ProLiant Server and Array Hardware
Objectives
Firmware upgrade process
Configuring HP ProLiant server
DDR3 memory specifications and configuration rules
Configuring storage subsystem
Learning check

۲: Installing Server Support Software
Objectives
HP Insight Control management suites
SmartStart
ProLiant Support Pack
Validating and testing the solution
Setup differences for 100-series ProLiant servers
Learning check

۳: Use and Maintain
Integrated Lights-Out Products
Objectives
HP Lights-Out technology and benefits
Functions of iLO3 Management processor
Functions of iLO2 Management processor
Learning check

۴: Storage Solutions for ProLiant Servers
Objectives
Storage technologies
HP disk drives
HP ProLiant Array controllers
Storage solutions
Learning check

۵:Data Availability and Protection for a ProLiant Server
Objectives
Increasing availability through power protection
Rack options
Memory protection technologies
Disk Backup System
Learning check

۶:Troubleshooting
ProLiant Motherboards
Objectives
Server Boot process
Boot process failure indicators
Troubleshooting reboot problems
Learning check