دوره های آموزش F5

دوره های آموزش F5 به مدیران شبکه و امنیت، اپراتورها و مهندسین شبکه درک عملکردی بالاتری  از سیستم های BIG IP می دهد، و دانشجویان با سیستم BIG IP، پیکربندی آن ها نحوه پردازش ترافیک و نحوه انجام فعالیت های اداری و عملیاتی آشنا می شوند.

دوره آموزشی BIG IP LTM

Local Traffic Manager

در دوره آموزشی BIG-IP LTM دانشجویان توانایی کار با دستگاه BIG-IP را فرا خواهند گرفت ،در این دوره آموزشی دانشجویان قادر خواهند بود مدیریت ترافیک ها را براساس متد لود بالانس و براساس سیاست های سازمان که بستگی به نوع سروری که قرار است سرویسی را ارائه دهد تعیین نمود ، LTM F5 از مهمترین ماژول ها به جهت لود بالانس LoadBalance می باشد که در گزارشات مجلات معتبر شرکت F5 در ارائه لود بالانسر به عنوان پیشگام معرفی شده است.

دوره آموزشی BIG IP ASM

Application Mecurity Manager

در این دوره آموزشی، دانشجویان درک عملکردی بالایی از نحوه استقرار، تنظیم و عملکرد ASM پیدا می کنند تا قادر به محافظت از برنامه های تحت وب در برابر حملات مبتنی بر HTTP باشند. این دوره برای مدیران شبکه های امنیتی که مسئولیت نصب، استقرار، تنظیم و نگهداری روزانه برنامه های امنیتی را بر عهده دارند در نظر گرفته شده است