181

چگونه در هزینه های دیتاسنتر صرفه جویی کنیم؟

مدیریت هزینه های دیتاسنتر در تمام جهان تبدیل به یک دغدغه و بحران شده است. در این مقاله به ترفندهایی برای کاهش هزینه های دیتاسنتر می پردازیم.

290

4 حمله سایبری خطرناک به دیتاسنتر

در این مقاله به معرفی 4 حمله سایبری خطرناک برای دیتاسنترها که بسیار رایج هستند پرداخته می شود.