257

امنیت WLAN: بهترین روش ها برای حفظ امنیت شبکه های بی سیم

تهدیدهای امنیت سایبری WLAN می توانند منجر به از دست دادن داده ها، آلودگی به بدافزار، حملات DDoS و سناریوهای زیانبار دیگر شود.

317

تفاوت اکسس پوینت وایرلس (Wireless Access Point) با روتر

با وجود اینکه اکسس پوینت وایرلس و روتر به هم مرتبط هستند اما نیازهای متفاوتی را در یک شبکه Wi-Fi برآورده می سازند.