1440

VoIP یا صدا از طریق پروتکل اینترنت چیست و چگونه کار می‌کند؟ + مزایا و معایب

VoIP به کاربران امکان می دهد تا از رایانه، تلفن هوشمند، دستگاه های تلفن همراه، تلفن های VoIP ویژه و مرورگرهای دارای WebRTC تماس صوتی برقرار کنند.

533

CAC یا کنترل پذیرش تماس چیست؟

کنترل پذیرش تماس عمل یا فرآیند تنظیم حجم ترافیک در ارتباطات صوتی، به ویژه در شبکه های موبایل بی سیم و در VoIP (پروتکل صوتی از طریق اینترنت) است.