437

Network Latency یا تاخیر زمانی شبکه چیست؟

تاخیر زمانی شبکه یا Network Latency ، زمانی است که بین عملکرد یک کاربر و پاسخ به آن حاصل می شود و در داخل شبکه یا بر روی اینترنت رخ می دهد.

2090

تفاوت Throughput و Bandwidth

پهنای باند (Bandwidth) مسئول اندازه گیری سرعت رسیدن موفقیت آمیز پیام ها به مقصد و توان عملیاتی (Throughput) اطلاعاتی در مورد تعداد پکت های در حال رسیدن به مقصد، به کاربر می دهد.