1469

Network Latency یا تاخیر زمانی شبکه چیست؟

تاخیر زمانی شبکه یا Network Latency ، زمانی است که بین عملکرد یک کاربر و پاسخ به آن حاصل می‌شود و در داخل شبکه یا بر روی اینترنت رخ می‌دهد.

4662

تفاوت Throughput و Bandwidth

در این مقاله به معرفی پهنای باند (Bandwidth) و توان عملیاتی (Throughput) و همچنین عملکرد و تفاوت‌های هرکدام پرداخته‌ایم.