398

UDP یا پروتکل کاربر دیتاگرام چیست و چه کاربردی دارد؟

UDP یک پروتکل ارتباطی است که عمدتاً برای ایجاد اتصالات با تاخیر کم و تلرانس پایین بین برنامه های کاربردی در اینترنت استفاده می شود.

545

TCP یا Transmission Control Protocol چیست؟ همه چیز در مورد پروتکل کنترل انتقال در شبکه

TCP استانداردی است که نحوه برقراری و حفظ یک مکالمه شبکه ای که برنامه ها از طریق آن بتوانند داده ها را مبادله کنند، تعریف می کند.

2118

تفاوت مدل OSI و TCP/IP چیست؟

هر دو مدل OSI و TCP/IP مرجع استاندارد برای ارتباطی هستند که بین دستگاه‌ها یا شبکه‌ها در هنگام انتقال داده‌ها ایجاد می‌شود.