237

Stateful Inspection در شبکه چیست؟

Stateful inspection یک فناوری فایروال شبکه است که برای فیلتر کردن بسته های داده براساس وضعیت و محتوا استفاده می شود.

255

تفاوت فایروال های Stateful و Stateless چیست؟

در این مقاله به بررسی تفاوت های فایروال های Stateful و Stateless و اینکه چه زمانی باید از چه نوع فایروالی در یک محیط سازمانی استفاده کنید پرداخته ایم.

226

مقایسه Proxy Firewall و Gateway Firewall

انتخاب یک ترکیب فایروال مناسب، به بودجه، سیستم های موجود در شبکه و میزان تحمل ریسک سازمان شما بستگی دارد. در این مقاله، تفاوت های بین فایروال پروکسی و فایروال Gateway را بررسی خواهیم کرد.