922

حمله Cross Site Scripting

در حمله Cross Site Scripting یک مهاجم کدی را به یک وبسایت قانونی ضمیمه می‌کند تا هنگامی که قربانی وب سایت را Load کرد، آن کد اجرا شود.

1770

حملات مهندسی اجتماعی (Social Engineering) چیست؟

حملات مهندسی اجتماعی واژه‌ای است که برای طیف گسترده‌ای از فعالیت‌های مخرب حاصل از تعاملات انسانی، فریب روانشناسی و ارتکاب اشتباهات امنیتی بکار می‌رود.

1139

Spear Phishing چیست؟ +روش‌های پیشگیری از حملات Spear Phishing

Spear phishing یک حمله ی مهندسی اجتماعی است که در آن مهاجم، خود را به جای فردی معتمد معرفی نموده و قربانی را فریب می دهد تا روی لینکی که در یک ایمیل جعلی قرار دارد، کلیک نماید.