231

حمله BEC چیست و چگونه می توان از آن جلوگیری کرد؟

حمله BEC هر حمله فیشینگی است که هدف آن معتقد است ایمیلی از یک کسب و کار واقعی دریافت کرده است. مجرمان از BEC به عنوان راهی برای موثرتر کردن حملات مهندسی اجتماعی استفاده می کنند.

279

Data Exfiltration یا انتقال غیر مجاز داده ها چیست؟

Data Exfiltration انتقال عمدی داده های حساس از داخل سازمان به خارج از آن، بدون مجوز است که معمولا از طریق هک، بدافزار یا حملات مهندسی اجتماعی انجام می شود.

467

حمله Cross Site Scripting

حمله cross site scripting زمانی رخ می دهد که یک مهاجم، کدی را به یک وب سایت قانونی ضمیمه کند تا هنگامی که قربانی وب سایت را load می کند، آن کد اجرا شود.