857

تفاوت افزونگی شبکه و انعطاف‌پذیری شبکه چیست؟ (Redundancy و Resiliency)

معمولا افزونگی شبکه و انعطاف‌پذیری شبکه در مفاهیم زیرساخت شبکه فناوری اطلاعات به جای یکدیگر استفاده می‌شوند. اما این دو اصطلاح تفاوت‌های مهمی دارند.

814

7 نکته که در طراحی افزونگی شبکه (redundancy) باید در نظر بگیریم

در این مقاله به بررسی 7 عاملی که تیم‌های شبکه باید هنگام بررسی طرح‌های افزونگی شبکه در سازمان خود ارزیابی کنند، پرداخته‌ایم.