124

بهینه سازی شبکه چیست و چرا مهم است؟

هدف اصلی بهینه سازی شبکه، اطمینان از بهترین طراحی و عملکرد شبکه با کمترین هزینه است. شبکه باید بهره‌وری و قابلیت استفاده را افزایش داده و اجازه دهد تا داده‌ها به طور موثر و کارآمد مبادله شوند.