168

لود بالانسینگ (load balancing)

برای معرفی متد لود بالانسینگ باید گفت الگوریتم هایی که به منظور توزیع موثر یک درخواست ورودی سرور و یا ترافیک سرورها در server pool ایجاد شده و یک درخواست به سرور (load) در سرورهای مشابه به اشتراک گذاشته می شود.