527

کنترل دسترسی شبکه (NAC) چیست؟

NAC یا کنترل دسترسی شبکه، فرآیندی است که طی آن دسترسی کاربران و دستگاه‌های غیرمجاز به یک شبکه شرکتی یا خصوصی را محدود می شود.

237

5 گام جهت افزایش امنیت شبکه اینترنت اشیا

با توجه به رشد روزافزون مشاغلی که از IOT استفاده می کنند، در اینجا 5 مرحله که برای اطمینان از امنیت شبکه های اینترنت اشیا می توان انجام داد، معرفی می گردد.

189

اینترنت اشیا یا IOT چیست؟

اینترنت اشیا یا IOT به معنای اتصال هر چیزی در جهان به اینترنت می باشد و هدف آن جمع آوری، ارسال و دریافت اطلاعات است.