977

عملکرد FortiGuard IP Reputation

IP Reputation ویژگی است که یک پایگاه داده شامل لیستی از آدرس‌های IP مخرب در اختیار شما قرار می‌دهد تا بتوانید دسترسی کاربران را کنترل کنید.

873

سرویس امنیتی FortiGuard Antiviruse

FortiGuard Antivirus از شبکۀ شما در مقابل آخرین ورژن‌های ویروس، جاسوس افزار و سایر تهدید کننده‌های محتوا محافظت بعمل می‌آورد.

1013

عملکرد FortiGuard Web Filtering در فورتیگیت

عملکرد FortiGuard Web Filtering شامل راهکارهای مسدود کردن دسترسی به وبسایت‌های مخرب، هک شده و نامناسب است و از این طریق امنیت سازمان را فراهم می‌کند.