348

حمله DoS چیست؟ چگونه می توانیم از حمله DoS جلوگیری کنیم؟

حمله DoS یک تهدید امنیتی است و زمانی رخ می دهد که مهاجم دسترسی کاربران مجاز به سیستم های کامپیوتری، شبکه، خدمات یا سایر منابع فناوری اطلاعات را غیرممکن کند.

313

IP spoofing یا آی پی جعلی چیست؟

IP spoofing به ایجاد پکت های IP با آدرس مبدا تغییر یافته گفته می شود که هدف آن پنهان نمودن هویت ارسال کننده، جعل هویت یک سیستم دیگر و یا هر دو است