428

پروتکل PPPoE (نقطه به نقطه روی اترنت) چیست؟

پروتکل نقطه به نقطه روی اترنت یا PPPoE یک پروتکل شبکه است که ارتباط بین نقاط پایانی شبکه را تسهیل می کند.

287

DHCP چیست و چرا اهمیت دارد؟

DHCP پروتکل مدیریت شبکه است که با هدف افزایش دقت و ساده سازی، مسئولیت تخصیص خودکار آدرس آی پی به هر دستگاه موجود در شبکه را بر عهده دارد.