357

فایروال های Inbound و Outbound : آشنایی با قوانین و تفاوت ها

در این مقاله به بررسی نقش‌های متفاوت فایروال های Inbound و Outbound برای امنیت شبکه سازمانی و موارد استفاده هر کدام را بررسی کرده ایم.

279

Data Exfiltration یا انتقال غیر مجاز داده ها چیست؟

Data Exfiltration انتقال عمدی داده های حساس از داخل سازمان به خارج از آن، بدون مجوز است که معمولا از طریق هک، بدافزار یا حملات مهندسی اجتماعی انجام می شود.