1368

حملات XSS چیست؟

در این مقاله به طور کامل به بررسی جزییات حملات XSS و انواع حمله اسکریپت‌نویسی متقابل (XSS) و راه های پیشگیری از حملات XSS می‌پردازیم.

470

حمله Cross Site Scripting

حمله cross site scripting زمانی رخ می دهد که یک مهاجم، کدی را به یک وب سایت قانونی ضمیمه کند تا هنگامی که قربانی وب سایت را load می کند، آن کد اجرا شود.