207

انتخاب پردازنده مناسب برای سرور

در اینجا به چندین فاکتور جهت انتخاب پردازنده مناسب برای سرور پرداخته می شود، این فاکتورها شامل Clock Speed ، Cores ، Threads و cache می باشد.

197

تفاوت پردازنده‌های نسخه ES و اصلی

پردازنده های نسخه ES در واقع همان نسخه های بتا هستند که از آن ها به منظور تایید صلاحیت و سازگاری یا به نمایش گذاشتن قابلیت های آن، استفاده می شوند.

227

تفاوت CPU و GPU چیست؟

یک CPU (واحد پردازش مرکزی) با یک GPU (واحد پردازش گرافیک) جهت افزایش توان عملیاتی داده ها و تعداد محاسبات همزمان درون یک برنامه، با هم کار می کنند.