7
196

آسیب پذیری جدید سیسکو با شماره مرجع CVE-2018-15465

طی آسیب پذیری جدید در سیسکو با شماره مرجع CVE-2018-15465 که نرم افزار ASA را تحت تاثیر قرار داده، یک اتکر می‌تواند با استفاده از رابط مدیریتی وب سوءاستفاده نماید.

151

Cisco Encrypted Traffic Analytic

پلتفرم Cisco Encrypted Traffic Analytic، بدافزار را در ترافیک رمزگزاری شده شناسایی می کند و توانایی آنالیز بسته‌های فوق داده یا رمزنگاری‌ شده را دارد.