402

پهنای باند شبکه یا Bandwidth چیست؟

پهنای باند شبکه معیاری است که حداکثر ظرفیت یک لینک ارتباطی سیمی یا بی سیم را برای انتقال داده ها از طریق اتصال شبکه در مدت زمان معین نشان می دهد.

432

Network Latency یا تاخیر زمانی شبکه چیست؟

تاخیر زمانی شبکه یا Network Latency ، زمانی است که بین عملکرد یک کاربر و پاسخ به آن حاصل می شود و در داخل شبکه یا بر روی اینترنت رخ می دهد.

2053

تفاوت Throughput و Bandwidth

پهنای باند (Bandwidth) مسئول اندازه گیری سرعت رسیدن موفقیت آمیز پیام ها به مقصد و توان عملیاتی (Throughput) اطلاعاتی در مورد تعداد پکت های در حال رسیدن به مقصد، به کاربر می دهد.