3044

پروتکل SMTP یا Simple Mail Transfer Protocol چیست؟

SMTP یا پروتکل انتقال ساده ایمیل، یک پروتکل لایه برنامه در TCP/IP است که طراحی شده تا مسیرهای مورد نیاز برای نرم افزار را جهت ارسال ایمیل بر روی بستر اینترنت یا اینترانت فراهم نماید.

4558

تفاوت IMAP و POP3 چیست؟

IMAP مخفف Internet Message Access Protocol و POP مخفف Post Office Protocol است و هر دو در دستۀ پروتکل‌های ایمیل هستند. این پروتکل‌ها به شما این امکان را می‌دهند که ایمیل‌های خود را با استفاده از یک برنامه third party بخوانید.