944

ویژگی های شبکه های کامپیوتری

در این مقاله لیستی از ویژگی های شبکه های کامپیوتری آورده‌ایم که شامل سرعت ارتباط، به اشتراک‌گذاری، قابلیت اطمینان و مقیاس‌پذیری است.

8512

انواع شبکه های کامپیوتری

در این مقاله به معرفی انواع شبکه های کامپیوتری که شامل چهار دسته اصلی LAN ، MAN ، PAN و WAN می‌باشد، پرداخته‌ایم.

1489

ساختار شبکه های کامپیوتری

در این مقاله به معرفی دو ساختار مورد استفاده در شبکه‌های کامپیوتری تحت عنوان Peer-To-Peer و Client/Server پرداخته‌ایم.