Datacenter

طراحی و پیاده سازی مراکز داده

Storage

راهکارهای ذخیره سازی و بازیابی اطلاعات

Security

راهکارهای امنیت شبکه و ارتباطات

Networking

راه‌اندازی و اجرای بسترهای انتقالی

Mobility & Wireless

پیاده‌سازی شبکه‌های بی سیم

Computing Solutions

راهکارهای جامع پردازشی برای سازمان‌ها

Voip Collaboration

پیاده سازی سرویس های مرکز تماس مبتنی بر IP

Big Data

راهکارهای تحلیل کلان داده‌ها