7

شرکت توسعه فناوری هینزا

“در خصوص راه‌اندازی، خدمات و پشتیبانی تجهیزات شبکه خریداری شده، بدینوسیله از زحمات صورت گرفته توسط شرکت ستاک فناوری ویرا تقدیر و تشکر به عمل می‌آید.”

شرکت تولید و توسعه نیروی برق سبز دیزباد

“در خصوص راه‌اندازی و خدمات و پشتیبانی تجهیزات شبکه خریداری شده، بدینوسیله از زحمات صورت گرفته توسط شرکت ستاک فناوری ویرا و کارشناسان محترم ایشان تقدیر و تشکر به عمل می‌آید.”

گروه نرم‌افزاری پارت

“در خصوص راه‌اندازی فایروال فورتی‌گیت، بدینوسیله از زحمات صورت گرفته توسط شرکت ستاک فناوری ویرا تقدیر و تشکر به عمل می‌آید.”

تجارت الکترونیک ایران خودرو

“با عنایت به ارائه خدمات و همکاری مستمر شرکت ستاک فناوری ویرا در خصوص راه‌اندازی فایروال فورتی‌گیت، بدینوسیله از زحمات صورت گرفته توسط آن شرکت و کارشناسان محترم ایشان تقدیر و تشکر به عمل می‌آید.”