Fortigate Mid Range

 NGFWهای فورتیگیت میان رده، امنیت سازمانی پیشرو در صنعت را برای حاشیه مناطق ارائه می‌کنند و برای برنامه‌ها و کاربران، قابلیت دید کامل در کنار حفاظت از تهدید با عملکرد بالا و بازرسی SSL را فراهم می‌آورد.

سازمان‌ها در هر صنفی می‌توانند امنیت را به طور عمیق در معماری IT ترکیبی خود بگنجانند و شبکه‌های امنی برای دستیابی به موارد زیر بسازند:

  • امنیت فوق العاده سریع و بازرسی SSL، انتها به انتها
  • کنترل‌های پیشرفته با سرویس‌های FortiGuard و اطلاعات تهدیدات FortiGuard Labs
  • تجربه کاربری عالی با واحدهای پردازش امنیتی (SPU)
  • گردش کار خودکار و همگرایی شبکه از طریق یک سیستم عامل واحد (FortiOS)