7

Commvault Data Protection & Recovery

کام‌والت با ارائه رویکرد یکپارچه حفاظت از اطلاعات در محیط‌های Local یا Cloud می‌تواند دسترسی‌پذیری به اطلاعات را به صورت مستمر پیاده‌سازی نماید.

توانایی Commvault برای تهیه نسخه پشتیبان و بازیابی اطلاعات از VM و Cloud در بهینه‌سازی و حفاظت از ماشین‌های مجازی تاثیر مطلوبی دارد.

با راهکار  Commvaultمی‌توان پشتیبان‌گیری و بازیابی فایل از سرورها و ذخیره‌سازها را بصورت متمرکز محافظت و اجرا نمود.

هیچ محصولی یافت نشد.