4025

بررسی تفاوت های امنیتی LAN و WAN

شبکه LAN و WAN در سرعت، نرخ انتقال داده، فناوری های مورد استفاده و تهدیداتی که با آن مواجه اند و استراتژی هایی که برای ایمن سازی آنها استفاده می شود؛ تفاوت دارند.

1477

Local Area Network یا LAN چیست؟

LAN مجموعه ای از رایانه ها و دستگاه های جانبی ست که از طریق یک خط ارتباطی مشترک به یک سرور متصل شده و در یک منطقه جغرافیایی مشخص باهم ارتباط برقرار می کنند.