236

Stateful Inspection در شبکه چیست؟

Stateful inspection یک فناوری فایروال شبکه است که برای فیلتر کردن بسته های داده براساس وضعیت و محتوا استفاده می شود.

255

تفاوت فایروال های Stateful و Stateless چیست؟

در این مقاله به بررسی تفاوت های فایروال های Stateful و Stateless و اینکه چه زمانی باید از چه نوع فایروالی در یک محیط سازمانی استفاده کنید پرداخته ایم.