369

استفاده از چارچوب MITRE ATT&CK برای مبارزه با حملات باج ­افزار

چارچوب MITRE ATT&CK تاکتیک‌ها و تکنیک‌های خصمانه شناخته‌شده را دسته‌بندی می‌کند تا به تیم‌های امنیت سایبری کمک کند از نحوه تفکر و عملکرد مهاجمان مطلع شوند.

65

بدافزار Ursnif و باج افزار GrandCrab 

بدافزار Ursnif  و باج افزار GrandCrab  با ارسال ایمیل های فیشینگ و حاوی فایل های آلوده، اقدام به سرقت اطلاعات و رمزگذاری فایل های مهم می نمایند.

126

باج افزار خرگوش بد (bad rabbit)

باج افزار خرگوش بد (bad rabbit) نرم افزاری مخرب است که یک رایانه را آلوده نموده و دسترسی کاربر به دستگاه آلوده تا زمان پرداخت باج محدود می کند.

325

باج افزار (Ransomware) چیست؟

باج افزار (Ransomware) نوعی بدافزار است که داده های قربانی را رمزگذاری کرده و سپس از او درخواست پرداخت باج (از چند دلار تا چند میلیون دلار) می کند.

870

تفاوت ويروس و باج افزار چيست؟

ویروس و باج افزار دو نوع از بدافزار ها هستند که برای آسیب زدن به سیستم های کامپیوتر یا بدست آوردن دسترسی غیرمجاز به یک شبکه طراحی شده اند.