389

بدافزار Ursnif و باج افزار GrandCrab 

بدافزار Ursnif و باج افزار GrandCrab با ارسال ایمیل‌های فیشینگ حاوی فایل‌های آلوده، اقدام به سرقت اطلاعات و رمزگذاری فایل‌های مهم می‌نمایند.

586

باج افزار خرگوش بد (bad rabbit)

باج افزار خرگوش بد (bad rabbit) نرم افزاری مخرب است که یک رایانه را آلوده نموده و دسترسی کاربر به دستگاه آلوده تا زمان پرداخت باج محدود می کند.

1166

باج افزار (Ransomware) چیست؟

باج افزار (Ransomware) نوعی بدافزار است که داده‌های قربانی را رمزگذاری کرده و سپس از او درخواست پرداخت باج (از چند دلار تا چند میلیون دلار) می‌کند.

1520

تفاوت ويروس و باج افزار چيست؟

ویروس و باج افزار دو نوع از بدافزار ها هستند که برای آسیب زدن به سیستم های کامپیوتر یا بدست آوردن دسترسی غیرمجاز به یک شبکه طراحی شده اند.