207

تفاوت WAF و IPS چیست؟

در این مقاله به معرفی و بررسی سیستم های امنیتی WAF و IPS و بیان ویژگی های هر کدام و همچنین وجه اشتراک و تمایز آن ها پرداخته ایم.

205

فایروال به عنوان یک سرویس یا FWaaS چیست؟

فایروال به عنوان سرویس (FWaaS) که به عنوان فایروال ابری نیز شناخته می شود، سرویسی است که قابلیت های بازرسی ترافیک شبکه مبتنی بر ابر را ارائه می دهد.

218

شش معیار انتخاب فایروال برای خرید NGFW

در این مقاله شش عامل کلیدی برای خرید NGFW پرداخته ایم. در نظر گرفتن این 6 عامل به شما کمک می کند تا بهترین فایروال را برای نیازهای سازمان خود انتخاب کنید.

506

مقایسه فایروال های نسل بعدی با فایروال های سنتی و UTM ها

در این مقاله به بررسی مزایای فایروال های نسل بعدی (NGFW ها) و نیز تفاوت های بین آن ها و فایروال های سنتی و UTMها، خواهیم پرداخت.

1571

حمله روز صفر (Zero-Day Attack) چيست؟

یک آسیب پذیری روز صفر (Zero-Day یا 0-Day) یک ریسک امنیتی در یک نرم‌افزار است که به صورت عمومی شناخته شده نیست و شرکت سازنده از آن آگاهی ندارد.

283

فایروال ابری خود را هوشمندانه انتخاب کنید

فایروال ابری، یک ابزار شبکه توسعه یافته در فضای ابری و یک راه حل تجاری مدرن است که هر شرکتی که به صورت آنلاین کار می کند باید برای تجارت خود در نظر بگیرد.

491

فایروال نسل آینده (NGFW) چیست و چه ویژگی هایی دارد؟

فایروال نسل آینده (NGFW) با آخرین استانداردهای تکنولوژی فایروال، سیستم های IPS ، DPI و حفاظت کنترل تهدید پیشرفته را در هر هفت لایه شبکه ارائه می دهند.

424

عملکرد FortiGuard Application Control

با استفاده از خدمات FortiGuard Application Control می توان نظارتی کامل و در لحظه بر روی استفاده ی اپلیکیشن ها توسط کاربران داشت.

395

تفاوت NGFW و UTM چیست؟

در تفاوت UTM vs NGFW باید گفت  next-gen firewallها، فایروال های پیشگیری از نفوذ و هوش برنامه افزایش یافته می باشند و سیستم های UTM شامل همین ویژگی ها به علاوه تکنولوژی های اضافه هستند.