404

لایه اپلیکیشن (Application Layer): تعریف، عملکرد، مزایا

لایه اپلیکیشن یا لایه کاربردی یک مولفه درون یک Application است که نحوه عملکرد و کارایی یک سیستم شبکه را تعیین می‌کند. لایه Application جایی است که در آن کاربران با شبکه تعامل دارند، اطلاعات را دانلود کرده و داده‌ها را ارسال می‌کنند. درک این لایه می‌تواند به شما در درک نحوه عملکرد شبکه کمک […]