7
428

چگونه از بروز حمله Credential Stuffing جلوگیری کنیم؟

در حمله Credential Stuffing از دیتابیس‌های فاش شده طی فرایند نقض داده‌ها جهت نفوذ به حساب‌های کاربری افراد در سایر سرویس‌ها استفاده می‌شود.

569

7 روش جهت جلوگیری از نقض داده ها

در این مقاله، شما را با 7 روش جهت جلوگیری از نقض داده ها با استفاده از فناوری و آموزش آشنا خواهیم کرد.