1356

فایروال فیلترینگ بسته چیست؟ چه کاربردها و مزایایی دارد؟

فایروال فیلترینگ بسته یک ویژگی امنیتی شبکه است که جریان داده‌های ورودی و خروجی شبکه را کنترل می‌کند. فایروال هر بسته‌ای که شامل داده‌های کاربر و اطلاعات کنترلی است را بررسی کرده و آن‌ها را طبق مجموعه‌ای از قوانین از پیش تعیین‌شده آزمایش می‌کند.

1514

Packet Filtering یا فیلترینگ بسته

در اینترنت، به فرآیند عبور یا مسدود کردن بسته‌ها در یک رابط شبکه براساس آدرس‌ها، پورت‌ها یا پروتکل‌های مبدا و مقصد، فیلترینگ بسته گفته می‌شود.