1018

عملکرد FortiGuard IP Reputation

IP Reputation ویژگی است که یک پایگاه داده شامل لیستی از آدرس‌های IP مخرب در اختیار شما قرار می‌دهد تا بتوانید دسترسی کاربران را کنترل کنید.

967

امنیت یکپارچه فورتی نت (Fortinet Security Fabric)

امنیت یکپارچه فورتی نت (Fortinet Security Fabric)، امنیتی گسترده برای تمامی بخش‌های شبکه، دستگاه‌ها و برنامه‌های داخلی ارائه می‌نماید.

941

راهنمای خرید FortiGate

شرکت ستاک فناوری ویرا، با توجه به تجربیات چندین ساله خود، مواردی که برای خرید FortiGate ضروری می‌باشد را گردآوری نموده است.

910

سرویس امنیتی FortiGuard Antiviruse

FortiGuard Antivirus از شبکۀ شما در مقابل آخرین ورژن‌های ویروس، جاسوس افزار و سایر تهدید کننده‌های محتوا محافظت بعمل می‌آورد.

681

دسترسی ایمن فورتی نت (Fortinet Secure Access)

دسترسی ایمن فورتی نت راهکارهایی را برای پیچیدگی مدیریت شبکه، مدیریت برنامه های کاربردی و مدیریت دستگاه ها به منظور کاهش آسیب پذیری ارائه می دهد.